ISKOLAI ÉTKEZÉS

 

Az intézményi étkeztetés biztosítása

 

Az intézmény saját konyhát nem működtet. Az élelmezési nyersanyagnormát a fenntartó állapítja meg. Az étkezési díjat – az étkezési nyersanyag-norma alapul vételével – a jogszabályok és a fenntartó határozata rögzíti.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a határozatkiadásának időpontjában hatályos 146-151. §-ai alapján biztosított gyermekétkeztetés szabályait és térítési díjait 2017. szeptember 1. napjától a fenntartó jóváhagyásával, külön fenntartói határozattal határozta meg.

A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015. szeptember 1-től hatályos 146-151. §-ban meghatározott család gyermekei ingyenes étkeztetésben részesülnek, vagy a normatíva 50 %–át fizetik.

Az étkezési térítési díjak utólag kerülnek befizetésre, a tárgy hónap 15. naptári napjáig. Amennyiben díjkorrekcióra van szükség, a következő hónap befizetésénél kerül rá sor. (Betegség, hiányzás, étkezés lemondása stb. esetében) A befizetés a gazdasági vezetőnél, vagy az iskolatitkárnál készpénzfizetési számla ellenében történik. Ha a térítési díj nem kerül kiegyenlítésre, a további étkezést nem veheti igénybe mindaddig, amíg a térítési díj nem kerül rendezésre. Indokolt esetben kérelmet nyújthatnak be az iskola igazgatójához a díjfizetés elhalasztására.

Az  étkeztetés igény bejelentése

Az étkezési igény bejelentése, megváltoztatása és lemondása csak írásban lehetséges az iskola gazdasági vezetőjénél.

A változások csak minden hónap első napjától lehetségesek.

Előre látható hiányzás esetén az étkezést legkésőbb a hiányzást megelőző napon 10:00 óráig jelezni kell, ellenkező esetben a hiányzás első napjára eső étkezési díjat ki kell fizetni.

A tanuló hiányzását követő napon csak akkor tudunk étkezést biztosítani, ha legkésőbb a hiányzás utolsó napján 10:00 óráig jelzést kapunk a hiányzás végéről. A bejelentést az  a gazdasági vezetőnél vagy az iskolatitkárnál lehet megtenni személyesen, vagy az iskola 37/385-349-es telefonszámán.

Az étkezési díjak befizetéséről mindig egy héttel előtte
értesítjük a szülőket.

A térítési díjakat két munkanapon lehet teljesíteni:

8.00 – 16.00 óra között a gazdasági irodában.

Kérjük a szülőket, hogy a térítési díjak befizetéséről időben gondoskodjanak,
ellenkező esetben a gyermek étkezését nem tudjuk tovább biztosítani!

 

szeptember havi térítési díj fizetése október 11-12 (kedd,szerda)
október havi térítési díj fizetése november 9-10 (szerda,csütörtök)
november havi térítési díj fizetése december 13-14 (kedd,szerda)
december havi térítési díj fizetése január 10-11 (kedd,szerda)
január havi térítési díj fizetése február 14-15 kedd,szerda)
február havi térítési díj fizetése március 14-15 (kedd,szerda)
március havi térítési díj fizetése április 11-12 (kedd,szerda)
április havi térítési díj fizetése május 9-10 (kedd,szerda)
május havi térítési díj fizetése június 13-14 (kedd,szerda)
június havi térítési díj fizetése június 13-14 (kedd,szerda)

 

Tisztelt Szülők!

A kedvezményes vagy ingyenes étkezés igénybevétele
az alábbiak szerint lehetséges:

Ingyenesen étkezhet
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek
– igazolható az érvényes határozattal

50 % kedvezményben részesül
3 vagy több gyermeket nevelnek a családban
– igazolható a MÁK által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolással

tartós betegség estén – igazolható az érvényes MÁK által kiadott határozattal,
vagy szakorvosi igazolással.

A gyermekek ellátása érdekében kérjük, időben szerezzék be a szükséges igazolásokat.
A kedvezmény igénybevétele csak érvényes határozat bemutatásával lehetséges.

Iskolavezetés

 

Köszöntő

"Az Istent szeretőknek minden a javukra válik" (Róm 8,28)

Boldog Brenner János élete

Boldog Brenner János élete

Köszönjük, ha támogatja intézményünket adója 1 %-val,

vagy az alábbi számlaszámon:

Apci Iskoláért és Óvodáért Alapítvány

Adószám:

18580837-1-10

Takarék Bank Zrt: 62100188-10000001