Az Egri Főegyházmegye fenntartásában

az Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola

életében sikeresen lezártuk a 2018/2019-es tanévet.

Az iskola életében a nyár folyamán nagy változáson mentünk át. Új nevet választottunk:

Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola.

 

Iskolánk története:

Amikor a Római Katolikus Egyház 1715-ben beindította az anyakönyv vezetését, kezdetét vette Apc község kialakulása. Írásos emlékek szerint erre az időszakra esik a rendszeres iskolai oktatás beindulása is. Pontosan ismerjük, hogy az első iskola a jelenlegi Fő utcai iskola helyén, 1750-ben épült.

 

Két szobája volt, amelyből az egyik iskolai tanterem, a másik kántor-tanító lakásául szolgált. 1875-ben iskola céljára egy további termet alakítottak ki a Fő utca 43. szám alatti gyógyszertár melletti épületben, majd nem sokkal később ugyanott a második oktatási termet is biztosították. Ezzel egy időben a kántor-tanítói lakásban megszűnt az iskola. 10 évvel később 1885-ben a plébánia mellett építettek egy új iskolát, ahol  kezdetben, két teremben, majd csakhamar három teremben folyat az oktatás, miközben a gyógyszertár melletti épületben megszűnt az iskola. Az új iskolában 1900-ban kialakították a negyedik tantermet, így a 19 éven át négy terem biztosította a hatosztályos elemi oktatást, amikor 1919-ben az eddigi kántor-tanítói lakásnak használt helyiségből az ötödik termet is az oktatás rendelkezésére adták.

 

8 évig most már ebben az 5 tanteremben folyt a tanítás.1927-ben a csaknem két évszázaddal előbb megépített kántor-tanítói lakást és a volt iskola épületét lebontották és felépült helyén a Fő utcai, még ma is iskolai célokat szolgáló, hat tantermes, kétszintes iskola épülete. A tornaterem hiányának pótlását szolgálta. hogy 1968-ban az egyik osztálytermet tornateremmé alakították. 1980-ban a kultúrotthon nagytermét alakították ki úgy, hogy egyben szolgálja az iskola ilyen irányú igényét is.1992. november 20-án átadták és felavatták az iskola melletti Tornacsarnokot, amelynek méretei lehetőséget biztosítanak labdajátékok rendezésére, bálok szervezésére is. 1970-ben megépült egy 40 férőhelyes napközi, amit rendeltetésszerűen a mai napig is használnak. Az iskola bővítését, ezzel az oktatás színvonalának emelését, és nem utolsó sorban az „egyműszakos” oktatás megteremtését célozta 1985-ben átadott háromszintes új iskola épülete. 2012-ben az önkormányzat képviselő testülete úgy döntött, hogy kapcsolatba lép az Egri Főegyházmegyével. 2012. szeptember 1-től katolikus szellemiségű intézményként működik, mely általános iskolai feladatokat lát el.

 

 

2019.szeptember 1-től az intézményünk hivatalos neve:

„Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola.”

 

„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik!” (Róm 8,28) – hangzik Boldog Brenner János, iskolánk névadójának jelmondata. Brenner János elsőfogadalmas ciszterci szerzetes, rábakethelyi káplán volt. Jól tudta, mit is jelent ez a mondat valójában, s lelki naplójában ekképpen értelmezte: „Uram, tudom, hogy tieidet nem kíméled a szenvedéstől, mert mérhetetlen hasznuk van belőle”. Vértanúságával is bizonyította Isten iránti szeretetét és hűségét. A huszonöt éves Brenner János egy állítólagos beteghez tartott az Oltáriszentséggel, amikor máig ismeretlen tettesek megalázták és harminckét késszúrással végeztek vele. Rövid papi szolgálata során nagy lelkesedéssel és odafigyeléssel tanított hittant a rábízott gyerekeknek. Munkáját alapos felkészültség és nagy odaadás jellemezte. Rajongott az ifjúságért. Otthonosan mozgott a fiatalok között, hiszen két fivérével együtt nevelkedett, akik szintén a papi hivatást választották. Örömmel foglalkozott a ministránsokkal és azon fáradozott, hogy Jézusnak jó barátai legyenek.

 

Tanévnyitó ünnepségünkre 2019. szeptember 1-én került sor, ahol Szentmise keretében Juhász Ferenc EKIF elnöke megszentelte az Intézményünket, és Boldog Brenner János közbenjárását kérte az itt tanulókra, valamint a pedagógusokra.

Aktualitások!

A tanév első napjaiban tanulóink megismerhetik az új könyvtárat, amely új lehetőséget ad, nem csak az olvasás örömét kimerítve, hanem ha elfáradnak, akkor játékosan is kikapcsolódhatnak. Csocsó, billiárd, léghoki, ping-pong… Nagyon szép és tartalmas elfoglaltsághoz ad helyet a 3. szinten kialakított közösségi tér.

Az udvaron elhelyezésre kerültek új játékos eszközök.

Megújult az informatikai park. Az info teremben 15 új számítógép került elhelyezésre, valamint tanári laptopokkal tovább gazdagodhat a lehetőség, hogy a modern eszközökön keresztül magasabb színvonalon folyhasson az oktatás, nevelés, tanulás.

Közösségi termeinkben és több osztályteremben is klíma került felszerelésre.

Az első osztályosok nagyon szépen felújított teremben kezdhetik meg tanulmányaikat, iskolás éveiket.

Mindenkinek nagyon köszönöm, hogy támogatják az iskolát! Külön köszönöm az Egri Főegyházmegye, mint fenntartónak, és az Önkormányzatnak, mint működtetőnek a támogatását.

Iskolánk életével kapcsolatban az alábbi bloglapon, valamint facebook oldalon képeket, és események megosztását mindig frissen megtalálhatják a kedves érdeklődők és olvasók. Aki feliratkozik a facebook oldalunkra, az aktuális következő eseményről mindig kap értesítést.

Apci Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola elérhetőségei:

Tel./Fax: 06-37-385-349,

E-mail: brenner.apciskola@gmail.com

Honlap: http://brenner-apc.edu.hu

Facebook: facebook.com/apcisuli

 

Apc, 2019. szeptember 04.                                         Tóth Ferenc intézményvezető

 

 

Köszöntő

"Az Istent szeretőknek minden a javukra válik" (Róm 8,28)

Boldog Brenner János élete

Boldog Brenner János élete

Köszönjük, ha támogatja intézményünket adója 1 %-val,

vagy az alábbi számlaszámon:

Apci Iskoláért és Óvodáért Alapítvány

Adószám:

18580837-1-10

Takarék Bank Zrt: 62100188-10000001